Friday, July 30, 2010 | By: dewantyajeng

The Most Precious

Pihak yang paling setia sama diri sendiri ternyata.. .
" KELUARGA! "

tentunya setelah Yang Maha Pencipta .. .

0 comments:

Post a Comment